Klub Stepinac

Plesna je skupina mladeži Klub Stepinac osnovana 1988. godine, te predstavlja dio Hrvatske škole “Kardinal Stepinac”. Njezina je osnovna zadaća da njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu kroz plesove i pjesme, koje se prenose na mlađe generacije. Uz to, cilj Kluba Stepinac je da služi kao mjesto okupljanja za naše mlade, koji su završili osnovnoškolsko obrazovanje, kao i da predstavljaju hrvatsku zajednicu i župu sv. Jeronima na raznim javnim događajima i nastupima.

Klub Stepinac je nastupao na mnogim javnim događajima, okupljanjima, festivalima, obljetnicama, te u raznim drugim prilikama kao što su Hrvatsko-kanadski festival folklora, Festival 5 kardinala, Hrvatsko-američki dani na čikaškom trgu Daley Plaza, Božić diljem svijeta u čikaškom Muzeju znanosti i industrije, Festivalu svjetala u Chicagu, Međunarodnom festivalu folklora u Zagrebu, Đakovačkim vezovima u Đakovu, Festivalu folklora u Splitu, te na drugim mjestima.

Ova je ugledna plesna skupina mladih dokazala svoju kvalitetu u mnogim gradovima diljem Sjedinjenih država, Kanade, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a mi smo ponosni da nosi ime naše škole.

Dolje možete pogledati samo par prekrasnih nastupa našega Kluba Stepinac!