Kontakt

Najbolji način da nas kontaktirate je putem e-maila! Naša e-mail adresa je kstepinacchicago@gmail.com.

Nalazimo se na Trgu Armour, u srcu povijesnog naselja Bridgeport, u Chicagu. Naša adresa je sljedeća:

St. Jerome Croatian Catholic Church
c/o Croatian School “Cardinal Stepinac”
2823 S. Princeton Avenue
Chicago, IL 60616
U.S.A.