Projekti

Uz već uhodane godišnje projekte, izlete i nastupe, naša je škola počela raditi na novim inicijativama kako bi osigurala našim učenicima razne prilike za učenje jezika i kulture, te učinila da ostanu aktivno uključeni u nastavi tijekom cijele školske godine.

Pročitajte više o našim sadašnjim i nadolazećim projektima na stranicama pod poveznicom o projektima.