Statut i priručnik

Statut Hrvatske škole “Kardinal Stepinac” je pisani pravilnik škole donesen od strane roditelja učenika Hrvatske škole.

Autori Statuta Hrvatske škole su fra Jozo Grbeš i članovi Školskog odbora. Statut se može izmijeniti većinom glasova svih nazočnih članova na godišnjem roditeljskom sastanku Hrvatske škole.

Priručnik Hrvatske škole “Kardinal Stepinac” je pisani školski vodič sastavljen od strane Školskog odbora. Priručnik pruža detaljne informacije o prikupljanju sredstava za školu, prilikama za služenje i volontiranje, lijepom ponašanju tijekom proba i nastupa, savjetima za prodaju kolača i rada u baru, savjetima za skrb o narodnim nošnjama i drugome.