Ustroj

Hrvatska škola “Kardinal Stepinac” je hrvatska dopunska škola. Nastava se u Hrvatskoj školi održava svake subote od 8:30 sati ujutro do 12:30 sati poslije podne. Plesna skupina mladeži “Klub Stepinac” se obično sastaje srijedom navečer.

Učenici imaju priliku učiti hrvatski jezik, kulturu, zemljopis i povijest na satovima hrvatskog jezika i povijesti. Tijekom sata plesa i sata tambure učenici uče plesati hrvatske plesove i kola, te svirati tamburu i ostale tradicijske instrumente (violinu, gajde, itd.) koji su dio hrvatske glazbene baštine.

Pojam “Hrvatska škola” u širem smislu riječi se odnosi na osnovce, ali i srednjoškolce, koji su okupljeni u plesnoj skupini “Klub Stepinac”. U užem smislu riječi, “Hrvatska škola” se odnosi samo na učenike osnovnoškolske dobi.