Kurikul

Godine 2015., naš je nastavnički zbor prepoznao potrebu za ažuriranjem našeg kurikula i udžbenika, koje koristimo u nastavi hrvatskog jezika. Vođeni tom potrebom, povezali smo se s drugim hrvatskim dopunskim školama u europskim zemljama, što nas je dovelo do otkrića novih, modernih udžbenika, napisanih od strane skupine nastavnika hrvatskog jezika, koji također poučavaju hrvatski jezik kao drugi. Od toga vremena smo započeli postupno uvoditi u nastavu nove udžbenike, koji su dobro prihvaćeni od strane učenika i učitelja. Novi udžbenici, iz serijala “Domovina na dlanu“, pružaju elemente kulture u nastavi, koji su skupa s fokusom na jezik vrlo važni za naš kurikul, te školu općenito.

Koncem školske godine 2016.-17., skupina se naših učitelja, pod vodstvom g-đice. Ozane Paraga, sastala kako bi počela aktivno raditi na novom kurikulu za hrvatski jezik, kulturu, zemljopis i povijest. Odlučeno je da kurikul treba biti utemeljen na Standardima za strane jezike Državnog odbora za obrazovanje Illinois-a (ISBE), ali da također treba uzeti u obzir priručnik “Hrvatska nastava u inozemstvu“, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, te naše nove udžbenike iz serijala “Domovina na dlanu“. Uz to, sačinjen je plan da se prvo počne s izradom općeg kurikula, poslije kojeg bi slijedila izrada strukturiranih skica za svaki razred. Jezični dio općeg kurikula je dovršen, te se može pogledati ovdje. Dodatni moduli, kao i skice za nastavu uključuju sljedeću fazu na našem putu razvoja novog kurikula.